Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2013

zenibyolga
Pamiętaj zapomnieć bielizny.
— Ochocki, Vithren, "Włóżkowstąpienie", "Łuny twojego uśmiechu", "Nieporno"
Reposted fromvith vith viayippie yippie

September 26 2013

zenibyolga
Wszyscy robimy błędy, lecz gdy je powtarzasz nie masz prawa nawet do pretensji.
— Bisz B.O.K.
Reposted fromyippie yippie

September 18 2013

zenibyolga

September 12 2013

zenibyolga
zenibyolga

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.
— Sławomir Mrożek, "Małe listy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viayippie yippie

September 11 2013

zenibyolga
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayippie yippie
zenibyolga
Prawda jest taka, że lotniska widziały więcej szczerych pocałunków niż ołtarze kościołów. A ściany szpitali słyszały więcej prawdziwych modlitw, niż ściany kościołów.
Reposted frommexicomagico mexicomagico viayippie yippie
zenibyolga
W sumie to chuj z taką miłością. Idę spać.
— Ochocki, Vithren, "Nie podpisuj się pod wszystkim, później wstyd"
Reposted fromvith vith viayippie yippie
zenibyolga
minęłam go na ulicy. obeszło się bez ścisku żołądka i miękkich kolan, a to wszystko dlatego, że moje oczy go poznały, nie serce.
— to wszystko jest takie trudne.
Reposted fromxvcth xvcth viayippie yippie
zenibyolga
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viayippie yippie

August 21 2013

zenibyolga
Obudziłem się koło czwartej
i doszedłem do wniosku,
że życie jest diabła warte,
a trzeba żyć, po prostu.

Dla świętego spokoju wszelako
że - niby - "w sercu rana",
wypiłem szklaneczkę koniaku
i chodzę zalany od rana.
— Broniewski
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viagittaara gittaara
zenibyolga
0020 0b43
Reposted fromhalpert halpert viagittaara gittaara
zenibyolga
Najgorsza jest nadzieja. ta, która mówi, że są jakieś szanse i ty w to wierzysz. siedzisz i myślisz, czy w końcu się uda, zamiast tak po prostu wstać i odejść. zastanawiasz się, kiedy to wszystko przyjdzie, kiedy dobrniesz do celu, kiedy uda się to, na co czekasz, kiedy w końcu nadzieja spełni swoją rolę. ale ona tego nie robi. tylko mówi ci, że masz wierzyć, bo są szanse. ale skup się i posłuchaj rozumu - tych szans tak naprawdę nigdy nie było.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagittaara gittaara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl